Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Personel İlanı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomik Araştırmalar ve Proje Birimi’nde çalıştırılmak üzere 1 adet personel alımı yapılacaktır. Detaylar aşağıdaki gibidir:
 
GENEL NİTELİKLER
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, askerlik görevini yerine getirmiş olmak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümlerinin (İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Ekonomi) herhangi birinden lisans düzeyinde mezun olmak, sınav başvuru tarihinden önceki 2 yıl içinde İngilizce dilinden YDS'den 70 ve üzeri puan almış olmak, tercihen İngilizce dışında ikinci yabancı dil bilgisine sahip olmak, Bölgesel gelişme politikaları, bölgesel ekonomik analizler ve sektörel analizler konusunda bilgi sahibi olmak, Devlet destekleri konusunda bilgi sahibi olmak, Isparta'da ikamet eden ya da edebilecek olmak, yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan erkek personel alımı yapılacaktır.
- 30 yaşını aşmamış olmak
- Askerlik görevini yerine getirmiş olmak
 
İŞİN TANIMI
- Isparta Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Ekonomik Araştırmalar ve Proje biriminde görev alacak personel; URGE projelerinde faaliyet gösterecek, Oda bünyesinde gerçekleştirilecek olan projelerin yazım, hazırlık ve yönetiminde görev alacak, Oda bünyesinde gerçekleştirilen toplantı, organizasyon gibi faaliyetlerde görev alacak, Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri yerine getirecek, raporlama faaliyetlerini yerine getirecektir.
 
BAŞVURU ESNASINDA SUNULMASI GEREKEN EVRAKLAR
- Başvuru sahibine ait güncel ve fotoğraflı özgeçmiş (CV), kimlik fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, en son mezun olunan okula ait diploma ya da Okul tarafından onaylanmış geçici mezuniyet belgesi, YDS sınav sonuç belgesi,
 
İŞE ALIM SÜRECİ
- Yazılı Sınav: Adaylar öncelikle Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek yazılı sınava alınacaktır. Sınav Genel Yetenek, Genel Kültür ve İngilizce olmak üzere üç aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınavın ardından sözlü sınav gerçekleştirilecektir. Sözlü Sınava kabul edilen adaylara genel sekreterlik tarafından telefon ile sözlü bildirim yapılacaktır. Sözlü sınavda adayların analitik düşünme yeteneği, genel kültür, yabancı dil bilgisi ve iş ile ilgili diğer genel nitelikleri karşılayıp karşılamadığına dikkat edilecektir.
- Başvuru ve işlemler esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavlarda başarılı olsalar dahi atamaları yapılmayacak, iptal edilecektir. Adaylar sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında bir adet fotoğraf ve kimliklerini (kimlik belgesi, ehliyet) yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
- Adaylar başvurularını bireysel olarak Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Hizmet Binası'na yapabilir. başvuru işlemleri sonrasında adaylar telefon ile sözlü olarak yazılı sınava davet edileceklerdir. Alınacak kişi İŞKUR İşbaşı eğitim programı kapsamında çalışmaya başlayacaktır.
- Yazılı Sınav Tarihi: 06 Temmuz 2020 Pazartesi Saat: 10:00
 
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 23/06/2020
Okunma Sayısı: 996