Görev ve Sorumluluklarımız

Görev ve Sorumluluklarımız:

- Öğrenciler ve mezunlar için Kariyer Merkezi hizmetlerinin kapsamını genişletmek, öğrenciler ve mezunların bu hizmete erişimini sağlamak

- Öğrenci ve mezunların kariyer hedeflerini eğitim, yetenek ve ilgi alanlarına uygun, iş gücü piyasalarının ihtiyaçlarının farkında olarak planlamalarına yardımcı olmak, söz konusu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri geliştirmelerine yönelik gereken profesyonel desteği vermek

- Kariyer Merkezi hizmetlerinin kalitesini arttırmak

- Öğrencilerinin akademik başarısını arttırmak

- Üniversite, işverenler, İŞKUR ve diğer iç veya dış paydaşlar arasında yeni iş birlikleri kurmak ve mevcut iş birliklerini güçlendirmek

- Kariyer Merkezini ve öğrencilere sundukları olanakları bilinir ve görünür hale getirmek

- Kariyer Merkezinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak*

 

*Üniversite Kariyer Merkezleri El Kitabı, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ankara, 2019.

Yayın Tarihi: 23/09/2020
Okunma Sayısı: 1451