"Having My Job, Having My Safety" Projesi Personel İlanı

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (EuropeAid/16220/ID/ACT/TR) kapsamında 231 referans no.lu "Having My Job, Having My Safety" isimli projede 18 ay sürecince tam zamanlı olarak Proje Asistanı (Project Assistant) istihdam edilecektir.

Adaylarda aranılan nitelikler
- En az bir ulusal/uluslararası destekli projede çalışmış olmak,
- Tercihen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu,
- Tercihen ileri seviye İngilizce biliyor olmak.

Projedeki Görevleri
- Projenin yürütüleceği Süleyman Demirel Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Destek Ofisinde çalışacaktır.
- Proje ile ilgili rapor, toplantı tutanakları, onay talepleri vb. resmi evrakları hazırlayacak ve takip edecektir.
- Proje belgelerinin düzenli olarak arşivlenmesini, dosyalanmasını ve talep edilmesi halinde ilgili mercilere iletilmesini sağlamakla yükümlüdür.
- Proje satın alımları ile ilgili yazışma ve dosyalama işlemleri, faaliyetlerin organizasyonu ile ilgili prosedürleri, proje ofisi yönetimini takip etmek, sekreterya faaliyetlerini yürütecektir.
Bu kapsamda projenin tüm faaliyetlerinde aktif rol alacak ve bilgilendirme, bilinçlendirme ve diğer mali işlerin takibi için 18 ay Proje Asistanı olarak çalışacaktır.

Başvuru için detaylı özgeçmişinizi 25 Şubat 2021 tarihine kadar ersanaltun@sdu.edu.tr ve ocatal@mehmetakif.edu.tr adreslerine gönderebilirsiniz. 

Yayın Tarihi: 17/02/2021
Okunma Sayısı: 5948